سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
صدقه دارویى است درمانبخش و کردار بندگان در دنیاى آنان پیش دیده‏هاشان بود در آخرت ایشان هرچه را در این جهان کنند ، در آن جهان بینند . [نهج البلاغه]
لوگوی وبلاگ
 

دسته بندی موضوعی یادداشتها
 
پیام کارگر ، روش ، ارتباطات ، رییس جمهور ، مردم سالاری ، موفقیت ، نظام حکومت ، مردم ، گزارش ، زندگی بهتر ، برنامه ریزی ، پایان نامه ، انتخابات ریاست جمهوری ، یادگیری و تجربه ، اصلاح طلبان ، احمدی نژاد ، بوروکراسی ، حکومت ، دیکتاتوری ، تجربه و یادگیری ، تاریخ ، رقابت مخرب ، نویسنده شدن ، روحانی ، برنامه ریزی زندگی ، آریستوکراسی ، احساس تنهایی ، یادداشت متافیزیکی ، یادگیری ، احساس ، اصول نوشتن ، آزادی ، برنامه ، برده داری ، برنامه ریزی درسی ، تبلیغ ، ترک عادت ، دموکراسی ، رسانه ، فساد سیستمی ، فساد اقتصادی ، فساد اداری ، سایت های خبری ، سرمایه داری ، قانون ، مراحل برنامه ریزی ، مخاطب شناسی در تبلیغات ، مخاطب شناسی ، نخبه سالاری ، نیمه شب ، کشمکش ، نویسنده ، نمایشنامه حروف الفبا ، نمایشنامه ، نابودی یا بازگشت دیکتاتوری ها؟ ، مقایسه سایت های خبری ، مردمسالاری ، مردم ایران ، متدولوژی ، لیبرالیسم ، فوکویاما ، ستایش ، فرهنگ ایران ، فارس ، فئودالیسم ، صدا و سیما ، شوروی ، شعر ، شریعتی ، سینما ، سوریه ، رهیافت ، رفسنجانی ، راهبرد ، دلنوشته ، دلم برای بچه ها می سوزد ، درد دل ، خودکشی ، خرافات ، چگونه عادت بد را ترک کنیم؟ ، چرا انسان ها خودکشی می کنند؟ ، جنایت ، جامعه ، توین بی ، ترامپ ، تبلیغات چیست؟ ، تبلیغات ، تاکتیک ، تابناک ، پوپولیسم ، پلاسکو ، پایان تاریخ ، بورژوازی ، بردگان ، بچه های سوریه ، بچه های ایران ، بچه ها ، ایرانی ها ، انتخابات چه می شود؟ ، انتخابات ،

آمار و اطلاعات

تعداد کل یاداشته ها : 75
95/12/5
5:50 ص

امروز یکی از بچه ها پرسید چرا مردم ایران علیه شاه انقلاب کردند؟

مثل همیشه که بلد نبودم جواب بدهم جواب بی سر و تهی دادم.

یکی گفت شاه چطور آدمی بود؟

گفتم هم خوبی داشت و هم بدی

گفت اگر خوبی هایش را حساب کنید بیشتر است. مردم از آن دوران تعریف می کنند. وضع اقتصادی بهتر بوده است. با هزار تومان خیلی چیز می شد خرید...

دوباره یکی گفت چرا مردم ایران انقلاب کردند؟

گفتم خوبی هایی داشت و بدی های. مثل همه.

گفتند خوبی هایش چه بود؟

گفتم از نظر اقتصادی وضع بهتر بود...

راستش دلم چرک بود از این جواب. به هر حال آن زمان هم یک کشور وابسته بودیم...

گفتند بدی های شاه چه بود؟ چرا مردم...

ظاهرا انقلاب برایشان تداعی کننده چیزهای خوب نبود. قشنگ داشتند از شاه تعریف می کردند. معلوم بود تحت تاثیر حرف های درست و غلط خانواده ها هستند و حتی پانصد قسمت معمای شاه هم نتوانسته مغزهایشان را شستشو بدهد. ولی من این وسط چه کاره بودم. من فقط دلم نمی خواهد اطلاعات غلط به این ها بدهم.

گفتم شاید دلیل اتقلاب روحیه دیکتاتوری و وابستگی شاه به خارجی ها بود

کمی راضی شدم حس کردم این نزدیکترین جواب بر اساس آموزه های مارکسیستی باشد

دلم می خواست از تضاد طبقاتی هم چیزی بگویم دیدم دیگر خیلی قدیمی شده است این حرف ها و بچه ها دلشان با آن دوران خوشتر است. این ها دلشان آزادی و رفاه و سرگرمی می خواهد و این چیزها حالیشان نیست. خودشان کارگر و فقیرند اما می خواهند زندگی کنند و خوش باشند مثل فیلم های سیاه و سفید زمان شاه نه مثل زندگی رنگی کسالت باز این روزهایشان...ریختن آموزه های قدیمی مارکس و انگلس در جان بچه های فقیر و پاپتی حاشیه شهری ایرانی در سال 2017 کار بیهوده ایست...ته فکرم یک چیز باقی ماند. دنیا خراب است.


95/11/13::: 8:38 ع
نظر()